ALCOL 25 Desinfectante

Desinfección de contacto listo para usar en superficies.Desinfectante líquido de base alcohólica de aplicación por pulverización, listo para usar en las industrias de procesado de alimentos, bebidas y lácteas. Útil para desinfección en industria alimentaría. Industrias alimenticias en ausencia de alimentos (vinícolas, cerveceras, lácticas, cárnicas…).